Seminar: Promovimi i punesimit te te rinjve ne sektoret e investimeve rajonale

    Qendra jone organizon ne datat 26-27 Shkurt seminarin me teme: Promovimi i punesimit te te rinjve ne sektoret e investimeve rajonale. Një  përshkrim i seminarit Në përgjithësi , konkurrenca ka ndikim të konsiderueshëm në botën e punës - mbi produktet dhe proceset , asete organizativ , organizimin e punës dhe në fund  në gjeografinë ekonomike . Në këtë kuadër , investitorët ,  sidomos ata nga jashtë vendit, kanë kërkesa specifike në lidhje me vendndodhjen e preferuar të biznesit,  duke përfshirë edhe resurset njerëzore në dispozicion. Në këtë kontekst , roli i një organizate rajonale / vendore të zhvillimit është të lehtësojë përputhjen e kërkesës dhe ofertës së punësimit duke vendosur aktivitetet e duhura , në mënyrë specifike si të rinjtë janë të interesuar. Referenca n Strategjinë e Zhvillimit Rajonal ekzistuese ,seminar është për të diskutuar strategjitë e punësimit të të rinjve , te advokatoje qasjet...

“Tako Talentet Shqiptare – Meet AlbTalents”

    Konferenca Ndërkombëtare "Tako Talente Shqiptare - Meet AlbTalents" 28-29 Mars 2014, Vlorë   Pershkrimi Shqiperia është një nga vendet në Evropë, me më shume të rinjë, por me bilanc negativ ndërmjet punonjësve të kualifikuar të emigruar dhe atyre të kthyer. Të gjithë këtyre u shtohen flukset gjithnjë  në rritje të zhvendosjeve  të konsiderueshme nga zonat malore dhe rrethinat në drejtim te zonave  bregdetare dhe  kryesisht aksit Tirane Durres. Jo pak i prekur nga ky fenomen eshte dhe vet qarku i Vlores, ku eshte projektuar zhvillimi i kesaj konference.  Gjithnjë e më shumë të rinj, nga keto zona, te cilet vendosin për t'u regjistruar në një universitet, të Vendit  apo jashte tij, nuk mendojnë më per tu rikthyer ne vendlindje. Përballë  të shumtëve, që gjithnjë e më shumë shkojnë, më pak e zakonshme është rruga e kundërt,  ajo e kthimit, edhe pse e dëshiruar nga shumë të rinj në fillim (" tani ikim pastaj...

“ALBTALENTS”

    “ALBTALENTS” Se shpejti Vlora në edicionin e parë të konferencës ndërkombëtare mbi rrjedhjen e trurit Një konferencë ndërkombëtare , por mbi të gjitha një mundësi për të ballafaquar të rinjtë, të cilët kanë lënë Shqipërinë për arësye studimi ose të punësimit, dhe institucionet, të cilat kanë detyrë prodhimin e politikave për kthimin e tyre. Është ky kuptimi i AlbTalents , një konferencë ndërkombëtare në edicionin e saj të parë, që do të mbahet më 19 dhe 20 Mars 2014 në .Vlorë në një zonë simbol i ndryshimit të Vlorës , duke e kthyer në një shtëpi për rastet e ndërmarrjeve të suksesshme, në një qendër për tërheqjen dhe lancimin e profesionistëve të rinj . Promovuar nga Qëndra CRDLS Albania (Qëndra për Studimin e Politikave Europiane për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal), ne partneritet me aktore lokale dhe kombetare AlbTalents do të ketë një formulë të pazakontë, duke u bërë jo vetëm një vend...

Partneret

Ne marrëdhëniet me institucione dhe partnere te huaj, emërtimi ne gjuhen angleze është “The Center for the Study of European Politics for...

me teper

Burimet

Qendra e Studimit të Politikave Europiane për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal, është një organizate  jo-fitimprurëse ne formën ligjore te...

me teper

Qellimi

Qëndra e Studimit të Politikave Europiane për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal operon në fushën e poltikave të zhvillimit rajonal dhe lokal dhe ka...

me teper

Bashkepuno

Selia e Qendrës ndodhet ne Tiranë,  Rruga “Komuna e Parisit”, Pallatet Alban Tirana, pallati nr. 4. Ose duke na kontaktuar...

me teper

Video nga aktivitetet tona

me teper

"Një nga avantazhet, që buron nga konkurrenca për ekspertët në çdo fushë është të qenit në një botë në trasformim konstant. Gjithnjë i përditësuar dhe të pasurit gjithnjë e kurdo akses në dijet më aktuale në fushën përkatëse. Së shpejti qendra do të ketë portalin e saj të dijes. Përmbajtja e këtij portali do të axhornohet çdo ditë nga një grup ndërkombëtar editorësh...

me teper